FORUM PRZYSZŁOŚCI “Wartość wolności”

Жінка на пшеничному полі

Forum Przyszłości to wydarzenie zaplanowane na dni 10-11 maja 2024 roku, które odbędzie się w Domu przy Kościele Krzyżowym, 01067 Drezno, z fokusem na rozwój odpornego społeczeństwa obywatelskiego. W ramach Forum Przyszłości zaplanowano publiczne wydarzenia, panele dyskusyjne, spotkania online, a także towarzyszące wydarzenia kulturalne.
Organizatorzy: Grupa Projektowa Forum Przyszłości i Ukraiński Dom w Dreźnie przy wsparciu Ambasady Ukrainy w Niemczech.

Nowe podejście

Pełnoskalowa i brutalna wojna Rosji przeciwko Ukrainie, oprócz niewyobrażalnego cierpienia, wywołała nową debatę na temat wartości wolności i odpowiedzialności społecznej. Rosnąca liczba obywateli angażuje się w ruchy zdecentralizowane, kierowane wartościami europejskimi takimi jak sprawiedliwość, solidarność i prawo do wolnej samostanowienia.
Forum Przyszłości ma na celu w nowym podejściu zintegrowanie poziomów inicjatyw społecznych, politycznych i kulturalnych oraz synergiczne wzmacnianie różnych ruchów poprzez wspólną platformę.
Wiele procesów związanych z integracją polityczną Europy Środkowej i Wschodniej, które zostały
zainicjowane, dotarło dotychczas tylko częściowo do rzeczywistości społecznej. Poprzez zbliżenie polityki i społeczeństwa obywatelskiego istnieje możliwość wzajemnego zrozumienia i uczenia się od siebie na równych zasadach w kontekście europejskim.
Szczególne znaczenie ma tu połączenie z liczniejszymi ruchami obywatelskimi, które powstały w ostatnich latach jako reakcja na zagrożenie europejskich wartości podstawowych. Demonstrują one międzynarodowy i niemiecki potencjał inicjatyw zdecentralizowanych. Można w nich dostrzec podejścia, które już wcześniej z powodzeniem zastosowano w ruchu obywatelskim NRD. W tym sensie Forum Przyszłości czuje się również zobowiązane do tradycji odpornych ruchów obywatelskich w Europie Środkowej i Wschodniej: fundamenty z lat 80. ubiegłego wieku są dzisiaj bardziej istotne niż kiedykolwiek. Szeroko zakrojona integracja społeczna umożliwia przekształcenie tych ożywionych ruchów w trwały instrument odporności społecznej.

Tematy Forum Przyszłości

Z inwazją Rosji na Ukrainę rzeczywistość społeczna uległa zmianie. Codziennie jesteśmy zalewani informacjami; a przez media społeczne coraz trudniej jest uporządkować różne narracje. Forum Przyszłości zastanawia się, jak te procesy mogą być lepiej przetwarzane w społeczeństwie i określa następujące priorytety:

 • Wartości i Europejska Wizja 2.0
 • Wojsko i obrona w Europie
 • Ekonomia, współpraca gospodarcza
 • Historia Ukrainy, Europy Wschodniej i Rosji
 • Kultura i sztuka
 • Dezinformacja i wojna hybrydowa
 • Bezpieczeństwo i odporność obywatelskiego społeczeństwa obywatelskiego
 • Obywatele i państwo, perspektywy dla odpornych demokracji
 • Partnerstwa
Kościół Świętego Krzyża w Dreźnie
Kościół Świętego Krzyża w Dreźnie

Drezno – Wschód to nowe Centrum

Ze względu na swoje położenie w trójkącie granicznym z Polską i Czechami, Saksonia znajduje się w centrum ważnych procesów transformacyjnych – od rosyjskiej okupacji, przez problematyczne przetwarzanie czasów przełomu, aż po poszerzenie Unii Europejskiej na wschód. Stolica landu, Drezno, jest bramą na Wschód, rozwijającą się metropolią i symbolem udanej odbudowy po straszliwościach wojny na skalę światową. Forum Przyszłości opiera się na charakterze Drezna jako pośrednika między starym a nowym Europą, skupiając się na roli pośredniczącej wartości takich jak demokracja, otwartość na świat i wolność.

Uczestnicy i Grupa Docelowa

Pierwsze Forum Przyszłości “Wartość Wolności” w Dreźnie ma być punktem wyjścia dla szerokiej debaty społecznej. Mamy zatem nadzieję zainteresować jak najwięcej uczestników zarówno z kraju, jak i z zagranicy.

 • Obywatele i ruchy obywatelskie
 • Polityka, urzędy i urzędnicy
 • Nauka i instytuty
 • Gospodarka i współprace
 • Wojsko i ochrona cywilna
 • NGO i inicjatywy
 • Media społeczne i dziennikarstwo
 • Artyści i twórcy kultury
 • Edukacja i partnerstwa
 • Zagraniczni uczestnicy

Ożywienie europejskiej idei – “Poszerzenie świadomości na wschód”

W wielu europejskich społeczeństwach UE jest postrzegana jako projekt politycznych elit. Aktywne zaangażowanie obywateli w kluczowe europejskie wartości zmniejszyło się na przestrzeni lat, również pod wpływem rosyjskiej wojny informacyjnej.
W przeciwieństwie do tego, europejska idea została przyjęta w demokracjach Europy Wschodniej przez szerokie warstwy społeczeństwa i połączona z wartościami takimi jak wolność i sprawiedliwość. Obok aspektu gospodarczego, ten kulturowo łączący charakter był siłą napędową ruchów wyzwoleńczych w wielu krajach środkowej i wschodniej Europy. Łącząc oba te aspekty, mamy nadzieję stworzyć w transgranicznych dyskursach nowe impulsy dla debaty o wartościach i dalszego rozwoju europejskiej demokracji.

Zakończenie

W związku z bieżącymi wydarzeniami, doświadczenia Ukrainy stają się nieodłącznym elementem dyskusji.
Dla Forum Przyszłości ważne jest, by nie skupiać się wyłącznie na trwającej wojnie, lecz także na wspólnej przyszłości z Ukrainą w “europejskim domu”.
W tym duchu różne poziomy dyskusji łączą się w całościowy obraz z naciskiem na przyszłość europejskiej demokracji wolnościowej. Bezpieczeństwo i odporność w Europie możemy osiągnąć w przyszłości tylko poprzez współpracę i wspólną inicjatywę społeczną. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczestników do kontaktu, aby wspólnie dyskutować o przyszłości
naszego kraju i Unii Europejskiej na zasadach demokracji.

Zamówienie biletu